ระเบียบแบบฟอร์มงานตรวจสอบภายใน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 Log In

แนะนำระบบ

ระบบนี้ใช้ในบริหารจัดการะเบียบแบบฟอร์มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น

1.สามารถเพิ่มหมวดเอกสารได้ได้(เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน)

2.สามารถลบและแก้ไขได้(เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน)

3.สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยไม่ต้องล็อกอิน


**หากมีข้อสงสัย หรือระบบไม่สามารถใข้งานได้ แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรภายใน 135